Aomori Sub-Branch

Field Office Manager
Kouhei Shimada

  • Aomori Shinmachi 2-Chome Bld., 2-2-4 Shinmachi, Aomori-shi, Aomori. 030-0801
  • TEL.+81-17-777-0733
  • FAX.+81-17-777-0732
  • E-mail.b_aomori@kinsen.co.jp